Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

DOANH NGHIỆP VỚI KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG & TỐ TỤNG TẠI TOÀ ÁN (NXB Tư Pháp 2004)

18/04/2016, 17:06
DOANH NGHIỆP VỚI KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP  ĐỒNG & TỐ TỤNG TẠI TOÀ ÁN (NXB Tư Pháp 2004)

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1/ Doanh nghiệp với vấn đề tranh chấp hợp đồng; Nguyên nhân và phương thức giải quyết; Giải quyết tranh chấp hợp đồng qua thương lượng, hòa giải. Phần 2/ Doanh nghiệp với việc tham gia tố tụng tại tòa án; khái quát về khởi kiện tại tòa án nhân dân; tố tụng kinh doanh, thương mại và vấn đề phá sản; tố tụng trong vụ án dân sự. Phần phụ lục: Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng và tố tụng tại tòa án của doanh nghiệp

TÁC PHẨM