Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Quyền im lặng của nghi can.

Quyền im lặng của nghi can.

Khởi đi từ quá trình dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sau đây gọi là Bộ luật tố tụng hình sự), thuật ngữ quyền im lặng...

Sót người, lọt tội: Vì sao?

Sót người, lọt tội: Vì sao?

Theo luật, cả ba cơ quan: Điều tra, truy tố và xét xử đều có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo từng giai đoạn tố tụng, nhưng...