Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Tướng và quốc pháp trong lịch sử

Tướng và quốc pháp trong lịch sử

Công cao thì sinh kiêu, Tử Liêm tướng quân coi thường quốc pháp. Đến lúc Đặng Ngải đòi Tử Liêm tướng quân phải nộp quân lương theo hạn định thì...

Thúy Kiều làm thơ.

Thúy Kiều làm thơ.

Thuý Kiều là người “pha nghề thi hoạ, đủ mùi ca ngâm” như lời giới thiệu của Nguyễn Du vào đầu thiên truyện, hoặc nôm na là “có nghề đàn...

Đông sàng với thiếp Lan Đình

Đông sàng với thiếp Lan Đình

Đời nhà Tấn (265-419) có quan Thái Úy tên Khước Giám muốn chọn một người rể hiền nên cho người đến trường của Vương Đạo xem trong đám học sinh,...

Kế không thành của Khổng Minh

Kế không thành của Khổng Minh

Gia Cát Lượng là một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài năng. Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng chính là việc...