Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Luật Sư Hồ Ngọc Diệp

Địa chỉ: 112/1, Khu phố 2, phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 090 385 2479 
Email: lshongocdiep68@gmail.com