Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghĩ về công lý

Nghĩ về công lý

Công lý là một khái niệm phức tạp, có nội hàm tương đối năng động và luôn là chủ đề gây tranh cãi trong các học thuyết về triết học...

Tòa án phong tục của người Stiêng

Tòa án phong tục của người Stiêng

Dân tộc Stiêng hiện có khoảng hơn 70.000 người, cư trú tập trung ở 5 huyện thuộc tỉnh Bình Phước gồm Phước Long, Bù Đăng, Bình Long, Lộc Ninh và...