Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Bài viết mới

Ý niệm công bằng.

Khái niệm công bằng có nguồn gốc từ chữ equitas trong tiếng La tinh, có nghĩa là sự bình đẳng....

Nghĩ về công lý

Công lý là một khái niệm phức tạp, có nội hàm tương đối năng động và luôn là chủ đề...

 Quyền im lặng của nghi can.

Quyền im lặng của nghi can.

Góc nhìn pháp lý

Khởi đi từ quá trình dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (sau đây gọi là Bộ luật tố tụng hình sự),...

Ý niệm công bằng.

Khái niệm công bằng có nguồn gốc từ chữ equitas trong tiếng La tinh, có nghĩa là sự...

Nghĩ về công lý

Công lý là một khái niệm phức tạp, có nội hàm tương đối năng động và luôn là...

Thúy Kiều làm thơ.

Thuý Kiều là người “pha nghề thi hoạ, đủ mùi ca ngâm” như lời giới thiệu của Nguyễn...

Theo Dõi Trên FACEBOOK

Theo Dõi Trên Google Plus

Thống Kê