Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Vụ án tranh chấp di sản thừa kế: Tòa tự đặt ra luật để xét xử?

05/06/2017, 08:30

Khi Tòa án tuyên bố một giao dịch nào đó vô hiệu thì về nguyên tắc phải có căn cứ pháp lý. Nói khác, Tòa án chỉ có thể tuyên bố một giao dịch vô hiệu khi luật có quy định.