Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

DOANH NGHIỆP VỚI KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG & TỐ TỤNG TẠI TOÀ ÁN (NXB Tư Pháp 2004)

18/04/2016, 17:06
DOANH NGHIỆP VỚI KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP  ĐỒNG & TỐ TỤNG TẠI TOÀ ÁN (NXB Tư Pháp 2004)

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1/ Doanh nghiệp với vấn đề tranh chấp hợp đồng; Nguyên nhân và phương thức giải quyết; Giải quyết tranh chấp hợp đồng qua thương lượng, hòa giải. Phần 2/ Doanh nghiệp với việc tham gia tố tụng tại tòa án; khái quát về khởi kiện tại tòa án nhân dân; tố tụng kinh doanh, thương mại và vấn đề phá sản; tố tụng trong vụ án dân sự. Phần phụ lục: Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng và tố tụng tại tòa án của doanh nghiệp

TÁC PHẨM

Theo Dõi Trên FACEBOOK

Theo Dõi Trên Google Plus

Thống Kê