Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

BÌNH LUẬN ÁN (NXB Phương Đông - 2010)

18/04/2016, 17:08
BÌNH LUẬN ÁN (NXB Phương Đông - 2010)

Trong tập 1 này, luật sư Hồ Ngọc Diệp tập trung vào phân tích các vấn đề pháp lý cơ bản về chứng cứ & chứng minh như: cung cấp và sử dụng chứng cứ trong tố tụng dân sự, nghĩa vụ chứng minh trong vụ án dân sự, tín lực của chứng cứ, những tình tiết & sự kiện không phải chứng minh... Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra và bình luận mộ t số vụ án tiêu biểu.

TÁC PHẨM