Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Sót người, lọt tội: Vì sao?

Sót người, lọt tội: Vì sao?

Theo luật, cả ba cơ quan: Điều tra, truy tố và xét xử đều có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo từng giai đoạn tố tụng, nhưng...