Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Ý niệm công bằng.

Ý niệm công bằng.

Khái niệm công bằng có nguồn gốc từ chữ equitas trong tiếng La tinh, có nghĩa là sự bình đẳng. Nhưng khi trở thành tiếng Pháp (équité) và tiếng Anh...

Nghĩ về công lý

Nghĩ về công lý

Công lý là một khái niệm phức tạp, có nội hàm tương đối năng động và luôn là chủ đề gây tranh cãi trong các học thuyết về triết học...

Sót người, lọt tội: Vì sao?

Sót người, lọt tội: Vì sao?

Theo luật, cả ba cơ quan: Điều tra, truy tố và xét xử đều có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự theo từng giai đoạn tố tụng, nhưng...