Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Tín lực của chứng cứ (kỳ 2)

Tín lực của chứng cứ (kỳ 2)

Thông thường, trong quá trình tố tụng vụ án, người ta chia chứng cứ (bằng chứng) ra làm hai loại: bằng chứng lập trước khi có phiên toà, còn gọi...

Tín lực của chứng cứ (kỳ 1) *

Tín lực của chứng cứ (kỳ 1) *

Thông thường, trong quá trình tố tụng vụ án, người ta chia chứng cứ (bằng chứng) ra làm hai loại: bằng chứng lập trước khi có phiên toà, còn gọi...