Luật sư Hồ Ngọc Diệp - Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh

Tín lực của chứng cứ (kỳ cuối)

Tín lực của chứng cứ (kỳ cuối)

Bằng chứng tại phiên tòa là loại bằng chứng xuất hiện trong quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án, bằng chứng thuộc loại này bao gồm: người làm...

Tín lực của chứng cứ (kỳ 2)

Tín lực của chứng cứ (kỳ 2)

Thông thường, trong quá trình tố tụng vụ án, người ta chia chứng cứ (bằng chứng) ra làm hai loại: bằng chứng lập trước khi có phiên toà, còn gọi...

Tín lực của chứng cứ (kỳ 1) *

Tín lực của chứng cứ (kỳ 1) *

Thông thường, trong quá trình tố tụng vụ án, người ta chia chứng cứ (bằng chứng) ra làm hai loại: bằng chứng lập trước khi có phiên toà, còn gọi...

Theo Dõi Trên FACEBOOK

Theo Dõi Trên Google Plus

Thống Kê